Headerbild

Krokom parasport IF

Krokom parasport IF

Föreningen

Krokom PIF är en aktiv förening med allehanda idrotter

och aktivitetet på sitt program.

 

Handlingsplan:

Krokom PIF ska erbjuda funktionsnedsatta möjlighet att delta

i aktiviteter och idrott där alla kan vara med.

 

Var och en efter sin förmåga, i syfte att utveckla individen possitivt,

såväl fysiskt som psykiskt samt socialt och i kulturellt avsende.

 

Idrott för personer med funktionsnedsättningar är en livsviktig del i vardagen

för att må bra hela livet. 

Idrotten fungerar som ett medel att höja livskvaliteten

men också som ett mål att nå resultat. Förutom den stora glädjen att

idrotta så gör träning och tävling förbättrad kondition, koordination,styrka,

kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av ökat

självförtroende m.m.

 

Stöd vår verksamhet och gå med som medlem.